تمدید اقامت اسپانیا

مجموعه مهاجرتی مونوپولیس

طبق قوانین فعلی مهاجرتی کشور اسپانیا در خصوص تمدید اقامت اسپانیا ، هر شخص خارجی دارای مجوز اقامت موقت در اسپانیا باید در زمان مقرر بسته به نوع کارت اقامت خود درخواست تمدید اقامت خود را تحویل اداره مهاجرت کشور اسپانیا نماید. همچنین هر شخص خارجی می‌تواند پس از گذراندن پنج سال اقامت موقت بدون وقفه و به صورت پیوسته و با رعایت مقررات اعلام شده از سوى اداره مهاجرت اسپانیا براى رسیدن به اقامت دائم ، مجوز اقامت دائم در اسپانیا را دریافت نماید.  تنها در روش خرید ملک ، گلدن ویزا ، شرط حضور حداقل ۶ ماه در سال در اسپانیا برای اخذ اقامت دایم وجود ندارد

مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) بدلایل زیادی از جمله گردش آزاد کالا ، سرمایه و نیروی انسانی و بهره مندی از کار و تحصیل رایگان برای همه دارای جذابیت فراوان است ، اما پروسه زمانی اقدامات و مراحل قانونی مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) دارای ظرافتها و عواملی است که چنانچه شما از ابتدای شروع اقدامات از زوایای پنهان این پروسه غافل شوید مسیر رفته را با هزینه های سنگین باید برگشت کنید ، در این صورت شما با شرایط بحرانی روبرو خواهید شد.

بعبارت دیگر ممکن است اقامت یکساله شما برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) مورد پذیرش قرار گیرد اما در مراحل بعدی تمدید دچار مشکل شوید ، روبرو شدن با چنین شرایطی ( عدم تمدید اقامت شما در اسپانیا ) به مراتب از عدم پذیرش اولیه بدتر است.

همانگونه که میدانید مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) از منظر پروسه زمانی دارای دو مرحله است بدین صورت که برای متقاضیان در همه کشورها از جمله اسپانیا اقامت موقت یکساله صادر می گردد و در ادامه چنانچه شرایط تمدید اقامت در اسپانیا فراهم باشد ، اقامت متقاضی برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) تمدید می گردد و بعد از معمولا پنج سال برنامه مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) با شرایطی به اقامت دائم تبدیل می گردد.

لذا دانستن شرایط تمدید برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) به همان اندازه اهمیت دارد که اخذ اطلاعات اولیه برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) در مراحل ابتدایی کار معمولا بررسی می شود.

بنابراین شما باید بدانید که به هر روشی اقدام برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) کرده باشد روش مورد نظر دارای شرایطی است که باید کماکان بعد از گذشت یکسال شرایط را حفظ نمایید. به عنوان مثال اگر از طریق خرید ملک اقدام کرده اید باید بدانید که یکی از شرایط تمدید اقامت شما برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) نگهداری ملک تا پنج سال می باشد.

یا اگر شما از طریق ثبت شرکت برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) اقدام نموده اید باید شرایط ثبت شرکت از جمله واقعی بودن فعالیتهای شرکت و گردش مالی مناسب و البته پرداخت مالیات را مد نظر قرار دهید ( پس از دریافت اقامت موقت کشور اسپانیا ، شما به عنوان مدیر عامل شرکت خود در اسپانیا مسئول ارائه گزارشات ماهانه ، فصلی و سالیانه به اداره ثبت و دارایی اسپانیا خواهید بود. همچنین با عنایت به موقعیت های متفاوت متقاضیان ، تمدید اقامت در کشور اسپانیا به شرایط وی بستگی خواهد داشت ).

اگر از طریق سرمایه گذاری به روش اوراق قرضه برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) اقدام می کنید باید بدانید تا پنج سال حق برداشت وجه اوراق قرضه را نخواهید داشت و البته اگر از طریق تمکن مالی برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) اقدام کره باشید بسته به اینکه اثباط تمکن شما بر اساس کدام منابع مالی شما صورت گرفته باشد حفظ شرایط منابع مالی انتخاب شده برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) کماکان ضروری خواهد بود اگرچه استفاده از ترکیبات دیگر منابع برای اثبات تمکن مالی امکان پذیر است.

مهاجرت به اسپانیا مانند سایر روشهای مهاجرت به اروپا در ۵ سال اول اقامت موقت و پس از آن امکان اخذ به صورت اقامت دائم وجود دارد. چنانچه بخواهید درخواست تمدید کارت اقامت اسپانیا شما مورد پذیرش قرار گیرد ، می بایست شرایط تمدید اقامت اسپانیا را رعایت کرده باشید. بنابراین توجه به چند نکته مهم راجع به تمدید موفقیت آمیز مجوز اقامت موقت اسپانیا حائز اهمیت می باشد.

بنابراین در کل از همان ابتدای کار روش مناسب با شرایط خود را انتخاب کنید که برای تمدید اقامت دچار مشکل نشوید و شرایط تمدید را داشته باشد ، ضمنا از اعتبار و صحت و دقت اطلاعات در خصوص شرایط تمدید اطمیان حاصل کنید زیرا به تجربه کارشناسان مجموعه مونوپولیس در مواجهه با متقاضیان محترم شنیده می شود که برخی از متقاضیان مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) بدلیل سهل انگاری ، اطلاعات نادرست و یا بعضا اطلاعات ناقص کسب می کنند و متقاضیان برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) در سالهای بعد دچار مشکل می شوند. لذا تاکید می کنیم که اطلاعات کاملی برای مهاجرت به اسپانیا و اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن ) کسب کنید و در خصوص شرایط تمدید اقامت برای سالهای بعد دقت نمایید.

یکی از موضوعات بسیار مهم این است که شما درخواست تمدید کارت اقامت اسپانیا خود را به موقع و قبل از انقضای مجوز فعلی در اداره مهاجرت کشور اسپانیا اعلام و ثبت نمایید.

این مدت نباید زودتر از ۴ ماه و دیرتر از ۲ ماه از تاریخ انقضای کارت اقامت فعلی متقاضی باشد و در زمان ثبت درخواست حضور متقاضی الزامی می باشد.

دومین نکته‌ای که اداره مهاجرت اسپانیا بررسی می‌نماید این است که بعد از گذشت یکسال ، شرایطی که منجر به اخذ اقامت اسپانیا ( اقامت اروپا و اقامت شنگن) شما شده است را حفظ نموده و آیا کماکان شما مستحق دریافت اقامت اسپانیا می باشید یا خیر.

( شرایط لازمه بسته به نوع اقامت متقاضیان از نوع شرکتی ، تمکن مالی و خرید ملک متفاوت می باشد).

از نگاه اداره مهاجرت اسپانیا مواردی همچون پرداخت مالیات‌ها ، هزینه های تامین اجتماعی و مالیات‌های کارمندی شرکت و انجام منظم و بدون اشتباه گزارشات مالی شرکت ، مالکیت ملک خریداری شده ،‌ استمرار وجود وجه اوراق قرضه در بانک ، حفظ شرایط منابع مالی برای اثباط تمکن مالی متقاضی. همچنین گاها حضور و یا عدم حضور متقاضی در اسپانیا و محل زندگی ثبت شده متقاضی مورد بررسی قرار می گیرد.

تمدید اقامت اسپانیا مهم تراست یا اخذ اقامت اسپانیا ؟

اخذ اقامت دائم کشور اسپانیا پس از گذراندن پنج سال از دریافت اقامت موقت در این کشور امکان پذیر بوده و پس از آن می توان با طی مراحل قانونی پاسپورت اسپانیا را دریافت کرد. لازم به ذکر است که قوانین دریافت حق شهروندی در تمامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا یکسان است.

شما به محض دریافت اقامت اسپانیا ، می توانید از مزایای شهروندان اروپایی همچون استفاده از خدمات درمانی و بیمه ، افتتاح حساب در بانک های معتبر بین المللی ، خرید ملک ، وام بانکی و تسهیلات دانشگاهی بهره مند گردید و بدون نیاز به ارائه پاسپورت کشور خود در تمامی ۲۸ کشور اتحادیه اروپا رفت و آمد نمایید. همچنین درخواست دریافت ویزا برای کشورهای امریکا ، کانادا ، استرالیا و انگلیس برای دارندگان اقامت اسپانیا ، به سهولت انجام می شود.

در حال حاضر حوزه شنگن شامل ۲۶ کشور مستقل می باشد که شامل اتریش ، بلژیک ، جمهوری چک ، دانمارک ، استونی ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، مجارستان ، ایسلند ، ایتالیا ، لتونی ، لیختن اشتاین ، لیتوانی ، لوکزامبورگ ، مالت ، هلند ، نروژ ، لهستان ، پادشاهی متحده پرتغال ، اسلوواکی ، اسلوونی ، اسپانیا ، سوئد و سوئیس بوده که مجموعا کشورهای شنگن خوانده می‌شوند و شما به محض دریافت کارت اقامت اسپانیا قادر به سفر و زندگی در هر کدام از این کشور ها در طول مدت اقامت خود خواهید بود.

احتیاج به مشاوره دارید؟

می توانید همین حالا با کارشناسان مونوپولیس در تماس باشید.

به بالای صفحه بردن